top of page

Axxell 2021-2022

FORTBILDNING

Del 2 - 4.11.2021

 

Starten

Pre testing

Lärandemål

Pre thinking (t.ex. något klurigt)

Skapa små kunskapskrokar (spännande, roligt, intressant, annorlunda - utnyttja hippocampus och dopaminet)

Less is more

Multitasking

Vi kan inte fokuserat tänka på två saker samtidigt

Fokustjuvar bör elimineras

Lämna antecknandet till sist. Anteckna inte medan någon berättar någonting.

Bilder utan text - texten ska kunna läsas på max 3 sekunder

Stress

Akutstress 

 • kan försämra förmågan att plocka fram minnen

 • kan underlätta lagrandet av nya minnen

Långvarig stress 

 • kan vara skadligt för kropp och hjärna

 • hippocampus kan minska i storlek

 • amygdala kan bli överaktiv

Hippocampus

Avkodar informationen som kommer in i vår hjärna

Viktig då långtidsminnen skapas

Behöver vara alert vid inlärning - spännande, roligt, intressant och bekant

Kan minska i storlek av stress och öka av regelbunden motion

Amygdala

Kopplar känslor till minnen - minnen kan bli starkare

Hjärnans larmcentral, stresskänslig

Kan bli överaktiv vid långvarig stress - svårare att lagra nya minnen

Kan lugna sig av motion

Motivation

Del 3 - 13.1.2022

 

Inre motivation

Den inre drivkraften vi helst skall sträva till att locka fram. Drivs av det egna intresset och nyfikenheten. Då uppgiften i sig är belönande.

Yttre motivation

Yttre faktorer som påverkar att vi gör det vi gör: belöningar, mutor, hot om bestraffning, socialt tryck, andras förväntningar / besvikelse.

Kan skada den inre motivationen.

Hur skapa motivation?

1. Kompetens - lagom utmanande uppgifter

2. Autonomi - möjligheten att göra egna val

3. Samhörighet - gör inlärningen till något gemensamt

Beröm

Beröm som stärker och hjälper till att skapa ett dynamiskt tankesätt fokuserar på det personen har makt över: handlingar, ansträngning, beslutsamhet...

Beröm som börjar med "Du är..." kan bidra till att personen lättare ger upp vid motgångar och misslyckanden.

Grit

Grit, typ sisu, räknas som ett karaktärsdrag av uthållighet.

Ihärdighet, kämparanda, driv, jävlar anamma.

Behövs för att ta sig igenom misslyckanden och motgångar.

Kan stärkas bl.a.

 • med "rätt" sorts beröm

 • genom att sätta upp tydliga mål

 • då personen får på förhand veta att utförandet kräver ansträngning

 • om uppgiften har ett tydligt syfte / vardagsnytta

 • med omedelbar feedback

Ta sig an utmaningar

Lättare att ta sig an utmaningar om

 • delmål

 • påbörja en uppgift en stund innan

 • fel svar är inte lika med ett misslyckande utan en alternativ väg som leder fram till det rätta svaret.

 • misslyckanden inte enbart är något positivt

 • vi säger rätt saker till oss själva kring utmaningar / rätt inställning och attityd

Frontalloben

Forskare anser att frontalloben - den främre delen av hjärnan som handhar bl.a. beslutsfattande, problemlösning, planering, värdera rätt från fel - är fullt utvecklad först vid 25-årsåldern. Viktigt att tänka på om man har studeranden i ung vuxen ålder. 

Klura på denna inför nästa gång!
Vilken studieteknik kan detta handla om?

”Den praktiska användbarheten av ________ är uppenbar… kunskapsnivån kan öka signifikant utan ökad tidsåtgång.

 

Detta har till och med kallats ett av 1900-talets mest negligerade psykologiska fynd.”

13.1.2022

Del 4 - 28.2.2022

Spaced learning

 • Bygger på spridningseffekten - vi behöver glömma för att minnas bättre.

 • Genom att sprida ut sitt pluggande eller sprida ut stoffet man undervisar i skolan kan vi skapa starkare och mer långvariga minnen. Vi kan även lära oss mer på kortare tid.

 • Dela upp kursinnehållet i mindre delar och kasta om dem huller om buller. Istället för att arbeta intensivt med ett tema under en lektion - arbeta i kortare pass med olika teman. Ha studerandena att aktivt repetera i börja av varje pass, genom att anstränga sig att minnas.

 • Använd återberättandet som räknas som en av de absolut bästa repetitionsmetoderna. Låt dem diskutera det inlärda. Varje gång vi funderar, diskuterar, resonerar och associerar kring ett minne skapar vi starkare minnen - Levels of processing-effekt.

 • Använd testmetoden - flashcards, digitala quiz, förhöra varandra, ställ frågor och de svarar på mini whiteboards.

 • Om vi vill minnas kunskaper länge behöver vi använda oss av dem med jämna mellanrum. Hjärnan kan städa bort minnen / minnesstigar som vi inte använt på länge eller tillräckligt ofta.

 • Attention span (vi kan inte hålla fullt fokus hur länge som helst, vissa forskare anser att tiden för fullt fokus är max 10 minuter), skärmsläckare i hjärnan (som forskarna anser går igång efter 30 minuters stilla sittande), Zeiganik-effekten (vi minns bättre om vi blir avbrutna mitt i, "Cliffhanger"), repetition enligt 1:1:1:1-principen, delmål, m.m. är inbakade i Space learning-metoden. Dessutom kan hjärndelar som amygdala, frontalloben och hippocampus gagnas av detta.

 • Sprida ut även i rum - alla intryck vi får via våra sinnen då vi lär oss en ny faktakunskap kan kopplas samman i hjärncellsnätverket som utgör just det minnet. Ju större nätverk runt minnet desto lättare kan det vara att hitta fram till minnet och plocka fram det. Utnyttja olika utrymmen, utnyttja naturen, lukter, smaker, ljud, synintryck...

Inför nästa gång 13.4

Testa spridningseffekten både i tid och i rum - gör det någon skillnad?

28.2.2022
bottom of page