top of page

BOOK TIPS

för föräldrar

Read more about the brain, memory and study techniques

Supermetoderna - Maria Sundén Jelmini

Brain Smart - Johan Rapp

Worst best health - Maria Dufva

Brain - Malin Gutestam

Become a memory genius - Jonas von Essen

Brain strong - Anders Hansen

Brain junior - Anders Hansen

Learn more in less time - Anna Tebelius Bodin

101 tips for successful studies - Anna Tebelius Bodin

Brain, genes and bastards embrace - Torkel Klingberg

BOOK TIPS

för skolpersonal

boktips för skolpersonal

Läs mer om hjärnan, minnet och studietekniker

Supermetoderna - Maria Sundén Jelmini

Den lärande hjärnan - Torkel Klingberg

Hjärna, gener och jävlar anamma - Torkel Klingberg

Vad varje pedagog bör veta - Anna Tebelius Bodin

Lär dig mer på kortare tid - Anna Tebelius Bodin

101 tips för framgångsrika studier - Anna Tebelius Bodin

Uppmuntra lärande - James Nottingham

Hjärnsmartare - Johan Rapp

Hjärnsmart pedagogik - Anette Prehn

Synligt lärande - John Hattie

Läxfritt - Pernilla Alm

Plugga smartare - Björn Liljeqvist

What the best college teachers do - Ken Bain

Värsta bästa hälsan - Maria Dufva

Hjärnskap - Malin Gutestam

Bli ett minnesgeni - Jonas von Essen

Hjärnstark - Anders Hansen

Hjärnstark junior - Anders Hansen

Testbaserat lärande - Bert Jonsson och Lars Nyberg

Skapa optimala förutsättningar för lärande - Cristina Robertson

bottom of page