top of page

ADDITION

Click on the image and print.

Lathund addition.jpg
Addition

SUBTRACTION

Click on the image and print.

Lathund subtraktion.jpg
Subtraktion

MULTIPLICATION

Click on the image and print.

Lathund multiplikation.jpg
Multiplikation

DIVISION

Click on the image and print.

Lathund division.jpg
Division lathund.jpg
Division

THE FOUR CALCULATIONS

Click on the image and print.

Lathund våra fyra räknesätt.jpg
Lathund räknesättens ordningsföljd.jpg

THE CLOCK

Click on the image and print.

Lathund klockan över före.jpg
Lathund klockan.jpg
Lathund klockan - analog digital.jpg
De fyra räknesätten
Klockan

UNITS OF MEASUREMENT

Click on the image and print.

Lathund måttenheter prefix.jpg
Lathund längd.jpg
Lathund vikt.jpg
Lathund volym.jpg
Måttenheter

FRACTION

Click on the image and print.

Lathund bråk i blandadform.jpg
Lathund gör bråken liknämniga.jpg
Lathund förlänga, förkorta bråk.jpg
Lathund multiplikation med bråk.jpg
Lathund division av bråk.jpg

DECIMALTAL

Click on the image and print.

Lathund decimaltal.jpg
Bråk
Decimaltal

GEOMETRY

Click on the image and print.

Lathund 2D figurer.jpg
Lathund cirkeln.jpg
Lathund omkrets, area, volym.jpg
Lathund area av fyrhörningar.jpg
Lathund vinklar.jpg
Lathund trianglar.jpg
Lathund 3D kroppar.jpg
Lathund volymen av ett rätblock.jpg
Geometri
bottom of page